Thời khóa biểu HK II – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ ngày 29/01/2018.

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Thời khóa biểu học buổi chiều nhà trường mới xếp được một số môn có số lượng học sinh đăng ký nhiều. Các môn còn lại chưa xếp được. Nếu học sinh có nhu cầu học thêm các môn và giáo viên đã được nhà trường xếp thời khóa biểu thì viết đơn.

Xem thời khóa biểu tại đây.