Tài nguyên Download

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học Giáo dục phổ thông

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Mẫu giấy đi đường mới

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Mẫu danh sách quyết toán Dạy thêm học thêm theo tháng

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Mẫu đơn xin dạy thêm trong nhà trường của giáo viên.

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

CV Triển khai phần mềm Smart Test

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

CV: Cuộc thi viết “Tấm gương đạo đức nhà giáo Việt Nam 2017”

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

CV Xây dựng đánh giá, xếp loại giờ dạy 2017-2018.

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tìm hiểu bộ luật dân sự 2015

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Mẫu kiểm điểm đảng

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Danh sách đăng ký SMAS Parent

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Phần mềm soạn và ra đề thi trắc nghiệm Smart Test

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Trang 2 / 3123