Tài nguyên Download

Cấu trúc đề thi năng lực hội thi Giáo viên dạy giỏi năm 2017-2018

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Phần mềm Smarttest cập nhật 13/12/2017

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Biểu mẫu thống kê sau Đại học

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Góp ý dự thảo Quy định thi chọn học sinh giỏi

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Điều lệ, hướng dẫn nội dung, chương trình thi Olympic 10-3-2018

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Danh sách người tham gia BHYT (GVCN lấy về nhập và gủi lại mail đ/c Duyên)

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học Giáo dục phổ thông

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Mẫu giấy đi đường mới

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Mẫu danh sách quyết toán Dạy thêm học thêm theo tháng

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Mẫu đơn xin dạy thêm trong nhà trường của giáo viên.

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

CV Triển khai phần mềm Smart Test

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Trang 1 / 212