Tài nguyên Download

Mẫu giấy đi đường

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

File nhập Dữ liệu toàn ngành.

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Bảng thống kê tiết dạy năm học 2018 – 2019

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh dùng để nhập vào Smas

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Mẫu sổ chủ nhiệm năm học 2018-2019

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Mẫu báo cáo thành tích của cá nhân và tập thể năm học 2017-2018

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Bộ phiếu trả lời trắc nghiệm Smart test (đen-trắng)

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Phần mềm ra đề và quản lý ngân hàng câu hỏi Smart Test

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Công cụ hỗ trợ smart test

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Cấu trúc đề thi năng lực hội thi Giáo viên dạy giỏi năm 2017-2018

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Phần mềm Smarttest cập nhật 13/12/2017

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Biểu mẫu thống kê sau Đại học

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Trang 1 / 3123