Tài nguyên Download

Mẫu báo cáo thành tích của cá nhân và tập thể năm học 2017-2018

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Hồ sơ thi đua năm học 2017 – 2018

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Bộ phiếu trả lời trắc nghiệm Smart test (đen-trắng)

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Phần mềm ra đề và quản lý ngân hàng câu hỏi Smart Test

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Công cụ hỗ trợ smart test

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Cấu trúc đề thi năng lực hội thi Giáo viên dạy giỏi năm 2017-2018

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Phần mềm Smarttest cập nhật 13/12/2017

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Biểu mẫu thống kê sau Đại học

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Góp ý dự thảo Quy định thi chọn học sinh giỏi

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Điều lệ, hướng dẫn nội dung, chương trình thi Olympic 10-3-2018

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Danh sách người tham gia BHYT (GVCN lấy về nhập và gủi lại mail đ/c Duyên)

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Trang 1 / 3123