Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH, CĐSP năm 2017

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

>>> Điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

>>> Điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu

>>> Mẫu phiếu đăng ký điều chỉnh nguyện vọng