Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Công văn hội khỏe phù đổng số 972/QĐ-SGDĐT-HKPĐ 29-11-2017 Tải về
2 Điều lệ tổ chức Kỳ thi Olympic truyền thống 10-3 tỉnh Đắk Lắk và Kế hoạch tổ chức Kỳ thi Olympic truyền thống 10-3 lần thứ III tỉnh Đắk Lắk, năm 2018 26-10-2017 - Về việc ban hành Điều lệ tổ chức Kỳ thi Olympic truyền thống 10-3 tỉnh Đắk Lắk - Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Kỳ thi Olympic truyền thống 10-3 lần thứ III tỉnh Đắk Lắk, năm 2018 Tải về
3 Tiêu chí đánh giá xếp loại giờ dạy áp dụng từ 20/10/2017 (sở GD&ĐT) 24-10-2017 Công văn tiêu chí đánh giá xếp loại giờ dạy của sở gửi. Tải về
4 Kế hoạch thi kết thúc học phần lớp BDNL sư phạm cho giáo viên tiếng Anh 22-10-2017 Tải về
5 Nghị quyết quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 11-10-2017 Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND Quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tải về
6 Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm 2017-2018 06-09-2017 Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm 2017-2018 Tải về
7 Quy định về xếp loại giờ dạy và chấm điểm nề nếp năm học 2017-2018 01-09-2017 Quy định về xếp loại giờ dạy và chấm điểm nề nếp năm học 2017-2018 Tải về
8 Tuyển sinh, đào tạo và cấp chứng chỉ lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 08-08-2017 Tổ chức các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trong toàn tỉnh Tải về
9 360/HD-SGDĐT 14-03-2017 Hướng dẫn về việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2016-2017 Tải về
10 Thi HSG Internet cấp tỉnh 03-03-2017 Công văn tổ chức cuộc thi giải Toán tiếng Việt, Toán tiếng Anh và Vật lí qua Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017 Tải về
11 Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập 16-09-2015 Thông tư 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 16 tháng 09 năm 2015. Của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập Tải về
12 58/2011/TT-BGDĐT 12-12-2011 Thông tư Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Tải về
13 55/2011/TT-BGDĐT 22-11-2011 Thông tư Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Tải về
14 Điều chỉnh nội dung DH 07-08-2011 Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT Tải về
15 01/2011/TT-BNV 19-01-2011 Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Tải về
16 28/2009/TT-BGDĐT 21-10-2009 Thông tư Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông Tải về
17 PPCT THPT 10-10-2008 Phân phối chương trình THPT Tải về
18 CB-CC-VC ủng hộ nhân dân miền Trung khắc phục thiệt hại do bão số 10. 02-10-17 Tải về
19 04/2017/TT-BGDĐT; 417/BGDĐT-KTKĐCLGD 25-01-2017; 10-02-2017 Thông tư Ban hành quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017 Tải về
20 Hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT và GDTX cấp tỉnh năm học 2017-2018 1583-SGDĐT-GDTrH, ngày 20-11-2017 Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT và GDTX bậc THPT cấp tỉnh năm học 2017-2018 Tải về
21 05/2017/TT-BGDĐT; 603/BGDĐT-GDĐH 25-01-2017; 17-02-2017 Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 Tải về