Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm 2017-2018 06-09-2017 Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm 2017-2018 Tải về
2 Quy định về xếp loại giờ dạy và chấm điểm nề nếp năm học 2017-2018 01-09-2017 Quy định về xếp loại giờ dạy và chấm điểm nề nếp năm học 2017-2018 Tải về
3 360/HD-SGDĐT 14-03-2017 Hướng dẫn về việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2016-2017 Tải về
4 Thi HSG Internet cấp tỉnh 03-03-2017 Công văn tổ chức cuộc thi giải Toán tiếng Việt, Toán tiếng Anh và Vật lí qua Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017 Tải về
5 58/2011/TT-BGDĐT 12-12-2011 Thông tư Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Tải về
6 55/2011/TT-BGDĐT 22-11-2011 Thông tư Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Tải về
7 Điều chỉnh nội dung DH 07-08-2011 Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT Tải về
8 01/2011/TT-BNV 19-01-2011 Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Tải về
9 28/2009/TT-BGDĐT 21-10-2009 Thông tư Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông Tải về
10 PPCT THPT 10-10-2008 Phân phối chương trình THPT Tải về
11 CB-CC-VC ủng hộ nhân dân miền Trung khắc phục thiệt hại do bão số 10. 02-10-17 Tải về
12 04/2017/TT-BGDĐT; 417/BGDĐT-KTKĐCLGD 25-01-2017; 10-02-2017 Thông tư Ban hành quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017 Tải về
13 05/2017/TT-BGDĐT; 603/BGDĐT-GDĐH 25-01-2017; 17-02-2017 Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 Tải về