Thời khóa biểu

Thời khóa biểu thay đổi, thực hiện từ thứ 2, ngày 05/03/2018.

Thời khóa biểu thay đổi, thực hiện từ thứ 2, ngày 05/03/2018.

Lượt xem:

Xem thời khóa biểu tại đây (05.03.18) [...]

Thời khóa biểu HK II – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ chiều ngày 27/02/2018.

Thời khóa biểu HK II – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ chiều ngày 27/02/2018.

Lượt xem:

Xem thời khóa biểu tại đây (chiều 27.02.18) [...]

Thời khóa biểu HK II – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ ngày 26/02/2018.

Thời khóa biểu HK II – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ ngày 26/02/2018.

Lượt xem:

Xem thời khóa biểu tại đây (26.02.18) [...]

Thời khóa biểu HK II – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ ngày 05/02/2018.

Thời khóa biểu HK II – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ ngày 05/02/2018.

Lượt xem:

Thời khóa biểu buổi sáng Thời khóa biểu buổi chiều [...]

Thời khóa biểu HK II – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ ngày 29/01/2018.

Thời khóa biểu HK II – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ ngày 29/01/2018.

Lượt xem:

Thời khóa biểu học buổi chiều nhà trường mới xếp được một số môn có số lượng học sinh đăng ký nhiều. Các môn còn lại chưa xếp được. Nếu học sinh có nhu cầu học thêm các môn [...]

Thời khóa biểu HK II – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ ngày 03/01/2018.

Thời khóa biểu HK II – Năm học 2017 – 2018. Áp dụng từ ngày 03/01/2018.

Lượt xem:

<<<Xem thời khóa biểu tại đây>>> [...]