Thi – Tuyển sinh

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 – 2019

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

[...]

Lịch thi thử THPT QG2018

Lịch thi thử THPT QG2018

Lượt xem:

[...]

Danh sách giáo viên coi thi thử THPT QG2018

Danh sách giáo viên coi thi thử THPT QG2018

Lượt xem:

[...]

Danh sách thí sinh dự thi thử THPT QG2018

Danh sách thí sinh dự thi thử THPT QG2018

Lượt xem:

[...]

Danh sách giám thị coi kiểm tra HK2 khối 10, 11 – Năm học 2017 – 2018

Danh sách giám thị coi kiểm tra HK2 khối 10, 11 – Năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

Danh sách giám thị coi kiểm tra học kỳ 2 khối 11   Danh sách giám thị coi kiểm tra học kỳ 2 khối 10 [...]

Sơ đồ phòng kiểm tra học kỳ 2 – Năm học 2017 – 2018

Sơ đồ phòng kiểm tra học kỳ 2 – Năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

[...]

Danh sách giám thị coi thi học kì 2 khối 12 – Năm học 2017 – 2018

Danh sách giám thị coi thi học kì 2 khối 12 – Năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

[...]

Danh sách thí sinh kiểm tra học kỳ 2 – Năm học 2017-2018

Danh sách thí sinh kiểm tra học kỳ 2 – Năm học 2017-2018

Lượt xem:

DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 12 DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 11 DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 10 [...]

Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển Đại học; Cao đẳng, Trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2018

Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển Đại học; Cao đẳng, Trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2018

Lượt xem:

Danh mục mã trường, khu vực ưu tiên, mã  xã khó khăn và đặc biệt khó khăn trên cả nước     [...]

Trang 1 / 3123