Văn bản - Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Nghị quyết quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 11-10-2017 Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND Quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tải về
2 Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm 2017-2018 06-09-2017 Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm 2017-2018 Tải về
3 Quy định về xếp loại giờ dạy và chấm điểm nề nếp năm học 2017-2018 01-09-2017 Quy định về xếp loại giờ dạy và chấm điểm nề nếp năm học 2017-2018 Tải về
4 360/HD-SGDĐT 14-03-2017 Hướng dẫn về việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2016-2017 Tải về
5 Thi HSG Internet cấp tỉnh 03-03-2017 Công văn tổ chức cuộc thi giải Toán tiếng Việt, Toán tiếng Anh và Vật lí qua Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017 Tải về
6 Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập 16-09-2015 Thông tư 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 16 tháng 09 năm 2015. Của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập Tải về
7 58/2011/TT-BGDĐT 12-12-2011 Thông tư Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Tải về
8 55/2011/TT-BGDĐT 22-11-2011 Thông tư Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Tải về
9 Điều chỉnh nội dung DH 07-08-2011 Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT Tải về
10 01/2011/TT-BNV 19-01-2011 Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Tải về
11 28/2009/TT-BGDĐT 21-10-2009 Thông tư Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông Tải về
12 PPCT THPT 10-10-2008 Phân phối chương trình THPT Tải về
13 Hướng dẫn về việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018 328-HD-SGDĐT, ngày 12-3-2018 Để tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018 của các đơn vị đạt kết quả, tạo sự thống nhất chung giữa các cụm thi đua, các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số nội dung như sau: Tải về
14 04/2017/TT-BGDĐT; 417/BGDĐT-KTKĐCLGD 25-01-2017; 10-02-2017 Thông tư Ban hành quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017 Tải về