Bài viết

Cao nguyên duyên dáng vào mùa

Cao nguyên duyên dáng vào mùa

Lượt xem:

          …Cao nguyên những ngày cuối tháng tư vẫn cái tiết oi nồng nhừng ngày đầu mùa hạ. Đi trên những cung đường phố huyện vào những ngày này, nắng như đổ lửa, nắng nhiều khi làm nản lòng [...]

Văn bản mới

Công văn góp ý chương trình môn học 2018

Các đồng chí lấy về và làm theo hướng dẫn

Danh mục mã tỉnh, huyện; xã khó khăn và đặc biệt khó khăn năm 2018

Danh mục mã tỉnh, huyện; xã khó khăn và đặc biệt khó khăn năm 2018

Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 và Danh sách xã thuộc ba khu vực dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 và Danh sách xã thuộc ba khu vực dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đắk Lắk

Hướng dẫn công tác tuyển sinh nằm 2018 và Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy, tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT, ngày 25/01/2017 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy. Hướng dẫn 899/BGDĐT-GDĐH, ngày 09/03/2018 của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018.

Quy chế thi THPT quốc gia và Thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT

04/2017/TT-BGDĐT, ngày 25/01/2017 Thông tư ban hành quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT; 04/2018/TT-BGDĐT, ngày 28/02/2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT